Değerli lokasyonu ile kısa sürede yatırım geri dönüşünü sağlayacağı belli olan ve organize perakende talebinin, arzından açık ara fazla olduğu dönemlerde tuğla – harç AVM’ciliği adını verebileceğimiz “kapalı alanlar” inşa ettik. Müşterilerin gelmesi için çok büyük gayret göstermemize gerek yoktu. Zaten talep arz edilenden fazlaydı. Ancak, ilk AVM’nin açıldığı günden bu yana geçen 30 yıl içerisinde arz-talep dengesinde roller değişmeye başladı. Önce rekabet sonra müşteri beklentilerinde ki değişiklikler AVM’lerin salt tuğla ve harç ile kurgulanıp hayatta kalamayacağını gösterdi. Yıllarca tüketiciye AVM kültürünü vermek için çabalayan sektör şimdi tüketici beklentilerine göre hayaller kurarak temellerini attıkları modern perakendenin tekrar oyun kurucusu olabilirler.
Olumlu tarafından bakarsak, inanılmaz bir bilgi akışı içerisinde olan insanlığın tüketim bağlamında geliştirdiği beklentiler sayesinde modern perakende, tüketici verilerine istinaden kendini geliştirme fırsatı yakalamıştır. Bugünün tüketim alışkanlıkları ve yeni nesil AVM’ler için birçok fırsatlar veriyor ve AVM’lerin yepyeni bir sayfa açabileceğini düşünüyoruz.
Türkiye bağlamında dikkat çeken bir konuda, bugün ülkemizde 10 yaşını geçmiş 264 AVM var. 15-20 yaş arasında 90 civarında AVM var. Bu AVM’lerin günümüz beklentilerine uygun olamayışları, yatırımcılarının zamana uygun güncellemeleri yapmamaları, markaların yeni projelere geçmeleri gibi birçok sebeple giderek artan şekilde atıl duruma geldiğini gözlemliyoruz. İşte tam bu noktada ülkenin bir değeri olan bu gayrimenkullerin, geleceğin modern perakendesine geleceğin AVM’sine dönüşmesi içinde bir fırsat yaratılması gerektiğine inanıyoruz.

MÜŞTERİ ODAKLI VE İNOVATİF TEKLİFLER
Eskiden, müşteriye kendi bilgilerimize göre geliştirdiğimiz perakende dünyasını sunarken artık tamamen müşteri odaklı ve inovatif teklifler sunarak müşterilerimiz için buluşma noktası olmaya gayret etmemiz gerekiyor. AVM’nin tek başına varlığı ve kiracıları sebebiyle “orada olmayı özendirecek” tanımlamasını kullanamayız artık. AVM’de “şunlardan sebep olmayı özendirecek” net tanımlamasını yapabileceğimiz teklifler sunmalıyız. Nasıl, gayrimenkul sektörü son 10 yılda karma kullanımlı projeler geliştirerek muhtemel alıcılarına bir farklılık sundu ise AVM’ler faaliyetlerinde karma kullanımlı içerikler sunmak durumundadır.
Çevrimiçi perakendenin güç kazanması ile birlikte AVM’lerin daha fazla yiyecek ve eğlence odaklı karma kullanımlara yönelmesi gerekmektedir. Bunun yanında geleneksel anchor markalarında kendilerini ve mağazalarını bu rekabete uygun şekilde geliştirmeleri gerekiyor.

MÜŞTERİ TABANINA TEKNOLOJİYE MERAKLI YENİ NESİL EKLENİYOR
Özetle, dün, çok yeni olduğu için müşterinin sımsıkı sarıldığı kalıp ve uygulamalar bugün demodedir. Geleceğin başarısında, müşteri odaklı, teknoloji ile barışık, bilgiyi iyi analiz edebilen, inovatif perakendeciler ve AVM yatırımcıları olacaktır.
Değişen demografik özellikler, göçler, ulusal – uluslararası ekonomik iklim ve e-ticaretin artışı geleneksel alışveriş merkezlerini tehdit ediyor diyebiliriz ancak tümünü avantaja çevirecek deneyim tasarımı ve deneyim teknolojisi, çevrimdışı alışverişin başarılı geleceği için kilit unsurlar olarak karşımıza çıkabilir. Hiç aklımızdan çıkarmamamız gereken bir gerçek var ki yaşlanan müşteri tabanımıza teknoloji meraklısı, daha çok ve daha hızlı bilgi peşinde olan bir yeni nesil ekleniyor. Yeni nesil, AVM’ler için kötü bir sürpriz mi yoksa bir fırsat mı hep beraber göreceğiz.

AVM’LER KEYİFLİ BİR LİMAN HALİNE GELECEK
Sadece alışveriş odaklı AVM’lerin mutlak üstünlüğü vardı. Büyük otoparklar, çeşit çeşit markalar, rahat dolaşım alanları artık tek başına müşterinin tercih sebebi değil. Bu geleneksel kurgunun AVM’ye gelecek müşteri nezdinde tek başına gelmek ve uzun süre kalmak için bir gerekçe olmadığını görmeliyiz. Bu durumu, değiştirmeye istekli ve değişimi benimsemiş olan yatırımcılar için fırsat olarak görebiliriz. Her geçen gün artan kent nüfusları sebebiyle insanlar daha küçük alanlarda yaşamaya başlıyorlar ve kamusal alanlar daha değerli hale geliyor. AVM’ler kapılarını açtıkları andan itibaren kamusal alan olarak işlevini sürdürdüğünden kalabalık nüfus için trafik, güvenlik, kurumsal hizmet, iklim sebebiyle içinde olması daha çok arzu edilen keyifli bir liman haline gelecek. İşte bu noktada AVM yatırımcıları ve işletmecileri, müşteriyi rahat hissettirecek, arkadaşları ve ailesi ile birlikte sosyalleşebilecek ortamlar ile teknoloji desteğiyle yeni müşteri deneyimleri sunabilecek, deneyime duyarlı yenilikler geliştirmesi gerekiyor. Özellikle, müşterinin AVM’ye gelmeden önce, AVM ziyareti sırasında ve sonrasında teknoloji ve dijital platformaları kullanılarak deneyim, görüş ve alışkanlıkları ile ilgili veri elde edilmesi AVM’ciliğin geleceğinde önemli kilometre taşlarından biri olacak.
AVM’ler ve perakende çarpıcı bir değişim yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. AVM’ler taşra içinde metropol içinde önemli bir rol üstlenmeye devam edecek. Ancak, AVM yatırımcıları artık AVM’lerini salt gelir getirici bir mülk olarak göremeyecekler. AVM yatırımcıları kendilerini, perakendeciler ve müşterileri için uygun çözümler üreten ve deneyimleri tasarlayıp sunanlar ve hatta yaşam pratiklerinde trendleri belirleyenler olarak görmelidir.